Pomiary przepływu, liczniki paliwa z MID

Przejdź do treści
Zapytanie ofertowe
 
Szanowni Państwo
Z uwagi na ilość wykonań możliwych do zaproponowania urządzeń prosimy o uzupełnienie danych które umożliwią nam dobranie rozwiązania spełniającego Państwa wymagania.
- opis funkcji jakie ma układ realizować, do czego ma służyć
- nazwa handlowa lub chemiczna medium
- ciśnienie max
- zakres temperatur medium (min, max)
- przewidywane natężenie przepływu (wydajność instalacji,  pompy itp. w ltr/min, m3/h) lub
  odmierzana ilość w określonym czasie
- wymagane wyposażenie układu:
  lokalny wskaźnik/wyświetlacz
  wskaźnik/wyświetlacz + wyjście analogowe, impulsowe itp.
  tyko wyjście analogowe, impulsowe itp.
  inne wymagania

UWAGA: * oznacza konieczność wypełnienia lub wyboru.
Tip
Tip
Tip
Tip
TAK
NIE
Tip
OCHRONA PRZED SPAMEM: OBLICZ I WPISZ WYNIK
Copyright © 2021 FLOWTRONIK   s.c.
Wróć do spisu treści