Zestaw rozładunkowo-przeładunkowy ZCE21 - Pomiary przepływu, liczniki paliwa z MID

Przejdź do treści

Zestaw rozładunkowo-przeładunkowy ZCE21


Zestaw rozładunkowy z pompą ZCE21

Zestaw ZCE21 jest odbiorczym zestawem pomiarowym, zaprojektowanym do rozładunku i przeładunku produktów ropopochodnych z cystern samochodowych i kolejowych.
Jest on wyposażony w zintegrowany zestaw pompowy i jest dostarczany w postaci wstępnie okablowanej, testowanej i montowanej na ramie nośnej.
Pozwala to na jego natychmiastowe użycie bez potrzeby dokonywania połączeń elektrycznych i kompleksowych połączeń hydraulicznych.
Kompaktowa konstrukcja zestawu pozwala na jego prostą instalację w miejscach o ograniczonej powierzchni.
Zestawy są zrealizowane w oparciu o precyzyjny przepływomierz ZC17 cechujący się szerokim zakresem pomiarowym, wyjątkową dokładnością i powtarzalnością, współpracujący z nim system filtracyjno-odgazowujący i odmierzający zestaw zaworowy.
Zestawy pomiarowe ZCE21 spełniają wymagania dyrektywy MID (2004/22/EC, załącznik MI-005) i posiadają certyfikat badania typu WE dla instalacji pomiarowej zgodny ze specyfikacją OIML R117 i zaleceniami przewodnika WELMEC.
Są stosowane do pomiaru przepływu benzyn, olejów napędowych, opałowych, biopaliw i biokomponentów oraz dodatków do paliw w instalacjach pomiarowych podlegających ocenie zgodności (MID) i legalizacji.

Cechy i zalety:
Sektory zastosowań.
- rozładunek cystern samochodowych
- rozładunek cystern kolejowych
- dostawa paliw do stacji obsługi serwisowych
- pomiary produktów ropopochodnych oraz biopaliw

Wytrzymała i niezawodna konstrukcja.
- miernik objetości z ruchomymi łopatkami
- doskonała stabilność długoterminowa
- zintegrowany filtr i eliminator gazów
- dokładność pomiaru niezależna od lepkości cieczy

Wysoka elastyczność instalacji.
- kompletnie zmontowany i przetestowany system
  pomiarowy
- bezpośrednie podłączenie do infrastruktury rurociągowej
  cystern i zbiorników magazynowych

Bezpieczna i prosta w użyciu technologia.
- automatyczny system eliminacji gazów na początku
  procesu rozaładunku, w przypadku pustych rurociągów

Niski koszt instalacji i konserwacji.
- prosta i wytrzymała konstrukcja wykorzystująca
  minimalną liczbę części ruchomych
- kompaktowy zestaw pomiarowy do stosowania w
  miejscach o ograniczonej powierzchni

Bezpieczeństwo użytkowania.
- w celu zapewnienia maksmalnej niezawodności, zestawy
  pomiarowe, po procesie produkcji są w całości testowane
  na stanowisku w zakładzie produkcyjnym

Stabilność i dokładność pomiarowa.
- gwarantowana dokładność pomiaru w wieloletnim okresie
  czasu, bez jakichkolwiek odchyleń krzywej kalibracyjnej

Modułowa konstrukcja.
- możliwość stosowania akcesoriów pozwala na
  dopasowanie systemu pomiarowego do indywidualnych
  wymagań klienta
ModelZCE21
Typ przepływomierza
ZC17-80 (3")
Elementy wspólne zestawueliminator gazu typ. EC41/60
filtr (50 µm do 450 µm)
zawór wielofunkcyjny XAD37
Rozmiar przyłącza
3" (DN80)
Zakres pomiarowy
133-1000 ltr/min
8,0-60,0 m3/h
Dawka minimalna wg. MID500 ltr
Dokładność
±0,15% odczytu
Klasa dokładności wg. MID0,5
Powtarzalność
±0,02%
Temperatura pracy
-40°C...+55°C
Ciśnienie max (wg. pompy)
2,5 / 3,0 / 4,0 bar
Lepkość cieczy max. wg. MID
20 mm2/s (cSt)
Wymagana filtracja
50 µm dla paliwa lotniczego
200 µm dla benzyn i paliwa lotniczego
450 µm dla oleju napędowego i opałowego
Pompa odśrodkowa
5,5 kW - max. wysokość podnoszenia 25 m
7,5 kW - max. wysokość podnoszenia 30 m
11 kW - max. wysokość podnoszenia 40 m
Stopień ochrony
IP65
Certyfikat Ex
ATEX
Certyfikat badania typu WE instalacji pomiarowej (ocena zgodności MID)LNE-19549
Kalibracja
świadectwo kalibracji
Rodzaje liczników i akcesoriów:
Zestawy pomiarowe serii ZCE21 są wyposażone w podwójny mechaniczny
licznik (kasowalny i niekasowalny) firmy Veeder-Root.

Wyposażenie opcjonalne:
- drukarka mechaniczna wyciskowa (zabudowana na liczniku
  mechanicznym)
- ustawnik dawki mechaniczny z zaworem odcinającym (zabudowa pod
  licznikiem mechanicznym)
- ustawnik dawki mechaniczny z wyjściem sterującym elektrozaworem
  odcinającym (zabudowa pod licznikiem mechanicznym)
- impulsator VR
Certyfikat badania ZCE21

Karta ZCE21
Copyright © 2021 FLOWTRONIK   s.c.
Wróć do spisu treści