Zestaw pomiarowy ZCE5 - Pomiary przepływu

Przejdź do treści

Zestaw pomiarowy ZCE5

Producenci > SATAM > Zestawy pomiarowe ZCE5 > ZCE5

Zestawy pomiarowe ZCE5.

Zestaw pomiarowy ZCE5 jest przeznaczony dla terminali załadunkowych cystern samochodowych i kolejowych w górnej lub dolnej konfiguracji załadunku. Zwarta konstrukcja minimalizuje wymagany obszar pod zabudowę instalacji.
Zestawy są zrealizowane w oparciu o precyzyjny przepływomierz ZC17 cechujący się szerokim zakresem pomiarowym, wyjątkową dokładnością i powtarzalnością, współpracujący z nim system filtracyjno-odgazowujący i odmierzający zestaw zaworowy.
Zestawy pomiarowe ZCE5 spełniają wymagania dyrektywy MID (2004/22/EC, załącznik MI-005) i posiadają certyfikat badania typu WE dla instalacji pomiarowej zgodny ze specyfikacją OIML R117 i zaleceniami przewodnika WELMEC.
Są stosowane do pomiaru przepływu benzyn, olejów napędowych, opałowych, biopaliw i biokomponentów oraz dodatków do paliw w instalacjach pomiarowych podlegających ocenie zgodności (MID) i legalizacji.

  
Cechy i zalety:
Sektory zastosowań.
- załadunek cystern samochodowych i kolejowych
- produkcja biopaliw metodą liniową i proporcjonalną
- przygotowywanie i załadunek biopaliw w procesie
   "blendingu"
- pomiar przepływu benzyn, olejów napędowych, paliw
   lotniczych i biopaliw
Technologia "gotowa do użycia".
- zestawy pomiarowe ZCE 5 są po
  zmontowaniu testowane w zakładzie
  produkcyjnym w celu zapewnienia maksymalnej
  niezawodności.
Stabilność pomiaru i dokładność.
- dokładność pomiaru gwarantowana przez wiele lat,
   bez jakichkolwiek odchyleń krzywej kalibracyjnej
Główne zalety.
- niskie koszty instalacji
- kompletna i gotowa do montażu kompaktowa jednostka
   zawierająca filtr siatkowy, eliminator powietrza, miernik
   objętości, zawór wielofunkcyjny i licznik
Niskie koszty utrzymania.
- prosta i solidna konstrukcja z minimalną ilością części
  ruchomych
- wymienne części mechaniczne
Instalacja oszczędzająca miejsce.
- kompaktowa jednostka dozująca przeznaczona do
   montażu na małych powierzchniach i pionowych
   rurociągach
Bezpieczna i łatwa w obsłudze technologia.
- automatyczny system usuwania gazu w celu rozpoczęcia
   załadunku w układach pracy z pustym rurociągiem
- system filtrujący z automatyczną detekcją zapchania
Komunikacja.
- bezpośrednia komunikacja z systemem nadzoru
ModelZCE5-80
ZCE5-150
Typ przepływomierza
ZC17-80 (3")
ZC17-150 (4")
Elementy wspólne zestawueliminator gazu typ. EC29
filtr (50 µm do 450 µm)
zawór wielofunkcyjny XAD37/36
Rozmiar przyłącza
kołnierz 3" ASA 150RF (DN80)
kołnierz 4" ASA 150RF (DN100)
Zakres pomiarowy
133-1333 ltr/min
8,0-80,0 m3/h
250-2500 ltr/min
15,0-150,0 m3/h
Dawka minimalna wg. MID100 ltr
Dokładność
±0,15% odczytu
Klasa dokładności wg. MID0,5
Powtarzalność
±0,02%
Temperatura mierzonej cieczy
-10°C ... +90°C
Temperatura otoczenia
-40°C...+55°C
Ciśnienie max
10 bar
Lepkość cieczy max. wg. MID
20 mm2/s (cSt)
Wymagana filtracja
50 µm dla paliwa lotniczego
200 µm dla benzyn i paliwa lotniczego
450 µm dla oleju napędowego i opałowego
Stopień ochrony
IP65
Certyfikat Ex
ATEX
Certyfikat badania typu WE instalacji pomiarowej (ocena zgodności MID)LNE-6184
Kalibracja
świadectwo kalibracji
Rodzaje liczników i akcesoriów:
Zestawy pomiarowe serii ZCE5 są wyposażone w podwójny mechaniczny
licznik (kasowalny i niekasowalny) firmy Veeder-Root.

Wyposażenie opcjonalne:
- drukarka mechaniczna wyciskowa (zabudowana na liczniku
  mechanicznym)
- ustawnik dawki mechaniczny z zaworem odcinającym (zabudowa pod
  licznikiem mechanicznym)
- ustawnik dawki mechaniczny z wyjściem sterującym elektrozaworem
  odcinającym (zabudowa pod licznikiem mechanicznym)
- impulsator VR
Certyfikat badania ZCE5

Karta ZCE5
Copyright © 2018 FLOWTRONIK   s.c.
Wróć do spisu treści